Januari 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Med undantag av delar av kusten var hela Norrland samt delar av västra Svealand snötäckta. I större delen av landets västra delar var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala.

Snötillgången

Med undantag av delar av kusten var hela Norrland samt delar av västra Svealand snötäckta.

Det tillfälliga kalla vädret omkring den 22 januari gav ett litet snötäcke även på flera håll i Götaland.

Endast i norra Värmland, västra Dalarna, södra Norrlands inland samt i delar av norra Norrlands inland var snömagasinet normalt eller större än normalt för årstiden. I västra Lapplandsfjällen var snötäcket mycket mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan december förändrats i varierande grad i olika delar av landet.

I Dalsland och Bohuslän har de exempelvis stigit med 20-30 cm. Normalt sett brukar nivåerna sjunka vid den här tiden på året.

I större delen av landets västra delar var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala. I de östra delarna av Svealand och södra Norrland var de under de normala.

Grundvattennivån 15 januari 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 januari 2008 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 22 januari 2008
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 22 januari 2008 Förstora Bild