Januari 2008 - Is och temperatur i havet

Milt väder med plusgrader långt upp över Bottenviken dominerade mitten av januari. Isutbredningen den 31 är den minsta sedan 1992. Längs västkusten höll sig ytvattentemperaturen mellan 5° och 6°, vilket är 2 till 3 grader över normalt

Fortsatt långsam avkylning men trots detta onormalt lite is

Nyåret startade med kallt väder och nyis i nordligaste delen av Bottenviken. Nordlig isdrift pressade dock snabbt in den tunna isen i ytterskärgårdarna.

Väderläget med minusgrader i Bottenvikens kustnära områden fortsatte fram till den 10. Istjockleken ökade gradvis till 10 - 15 cm norr om en linje mellan Luleå och Uleåborg men friska sydvindar förhindrade isläggningsprocessen längre ut till sjöss.

Milt väder med plusgrader långt upp över Bottenviken dominerade mitten av januari. Flera mycket omfattande lågtryck rörde sig in över Skandinavien och mycket hårda västvindar drabbade främst Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

I samband med en högtrycksrygg över Norrlands inland den 20-22 splittrades det kompakta isfältet upp samt drev något söderut. Ordningen återställdes dock snabbt i samband med nya hårda sydvindar framför ett nytt intensivt lågtryck på en ostlig bana förbi Bottenviken den 24.

Januari slutade som månaden började, d v s med en högtrycksrygg med klart väder och minusgrader. Nyis bildades i kustnära områden av Bottenviken och Norra Kvarken men isläget fortsatte att vara mycket lindrigt för årstiden. Isutbredningen den 31 är den minsta sedan 1992.
 
Vattentemperaturen i Bottniska viken och Östersjön sjönk under månaden med 1.0-1.5 grad, mest i norra Bottenviken. Trots detta blev det ett fortsatt temperaturöverskott på cirka 2 grader från Ålands hav och söderut.

Längs västkusten höll sig ytvattentemperaturen mellan 5° och 6°, vilket är 2 till 3 grader över normalt

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2008 Förstora Bild