Januari 2005 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet var i allmänhet högt under månaden. På västkusten sjönk vattenståndet under medelvatten den 24-29 i samband med en högtrycksrygg och nordostliga vindar. Första hälften av månaden var blåsig med vindar mellan syd och väst som ofta medförde grov sjö i de flesta farvattnen.

Höga vågor

Första hälften av månaden var blåsig med vindar mellan syd och väst som ofta medförde grov sjö i de flesta farvattnen.

I samband med stormvindar den 8-9 förekom mycket grov sjö och signifikant våghöjd över 7 m med max 11 m på norra Östersjön, östra delen av södra Östersjön och Skagerrak. I Bottenhavet förekom 2-3 m höga vågor i norra delen den 2 och 18.

Vattenståndet extremt högt men även lågt i samband med stormen

Vattenståndet var under månaden i allmänhet mycket högt. Stor lågtrycksaktivitet och ofta kraftiga västliga vindar pressade in vatten mot västkusten och in i Östersjön.
 
I samband med stormvindar den 8 steg vattnet till rekordnivå på västkusten och orsakade översvämningar på många håll.
 
Bl a hade Smögen 128, Göteborg 155 och Ringhals 164 cm över medelvattenståndet. De västliga stormvindarna medförde samtidigt att vattennivån vid Skånes sydkust sjönk till drygt 100 cm under medelvatten, Skanör hade lägst –134 cm.

Östersjöns totala vattennivå var besvärande hög, 40-70 cm över medelvatten i stort sett under hela perioden 10-20 januari med max över 100 cm i Bottenviken den 13. Därefter började vattenståndet sjunka norrifrån och vatten strömmade ut genom Öresund och Bälten.

I slutet av månaden blev vattennivån mer normal för säsongen. På västkusten sjönk vattenståndet under medelvatten den 24-29 i samband med en högtrycksrygg och nordostliga vindar.