Januari 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföring var hög i västra Sverige mycket på grund av nederbörden efter orkanen. Snömagasinet var förutom i Norrland under det normala.

I vattendragen i norra Sverige har under månaden vattenföringen varit låg men för årstiden normal, medan den i södra Sverige på grund av det mildra vädret har varit för årstiden hög.
 
Speciellt i västra Sverige blev vattenföringen mycket hög på grund av den stora nederbörden efter orkanen.

Snötillgången

Snömagasinet var över det normala i södra Norrlands fjälltrakter. I norra Norrlands fjälltrakter samt Norrlands inland var snömagasinet nära det normala, medan det i övriga delar av Sverige var mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har stigit med 10 - 40 cm i västra Götaland, medan de i stort sett var oförändrade i östra Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra Norrland har nivåerna sjunkit 20 - 50 cm. I normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.

För årstiden höga nivåer återfanns i de västra delarna av Norrland, västra Svealand och i större delen av Götaland. I sydöstra Norrland och nordöstra Svealand var nivåerna under de normala.

Grundvattennivån 15 januari 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 januari 2005 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 januari 2005
Snötäckets beräknade vattenvärde 24 januari 2005 Förstora Bild