Januari 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföring var hög i västra Sverige mycket på grund av nederbörden efter orkanen. Snömagasinet var förutom i Norrland under det normala.

I vattendragen i norra Sverige har under månaden vattenföringen varit låg men för årstiden normal, medan den i södra Sverige på grund av det mildra vädret har varit för årstiden hög.
 
Speciellt i västra Sverige blev vattenföringen mycket hög på grund av den stora nederbörden efter orkanen.

Snötillgången

Snömagasinet var över det normala i södra Norrlands fjälltrakter. I norra Norrlands fjälltrakter samt Norrlands inland var snömagasinet nära det normala, medan det i övriga delar av Sverige var mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har stigit med 10 - 40 cm i västra Götaland, medan de i stort sett var oförändrade i östra Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra Norrland har nivåerna sjunkit 20 - 50 cm. I normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.

För årstiden höga nivåer återfanns i de västra delarna av Norrland, västra Svealand och i större delen av Götaland. I sydöstra Norrland och nordöstra Svealand var nivåerna under de normala.