Januari 2005 - Temperatur och nederbörd

Den milda Atlantluften dominerade och i mitten av månaden slogs flera rekord. Den rikliga nederbörden i fjällen medförde att snödjupet var nära två meter i nordvästra Jämtland vid månadens slut.

Mycket milt

Fram till omkring den 22 dominerade den milda Atlantluften nästan totalt och den 10 slogs ett antal rekord i samband med mycket friska västvindar. I Oskarshamn uppmättes 11.8°, vilket är endast sex tiondelar från det svenska januarirekordet.

Trots mycket stora överskott kunde månadsmedeltemperaturen dock inte hota rekorden från 1989 i södra Sverige och bl a 1925, 1964 och 1973 i norra.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i januari 2005
Medeltemperaturen i januari 2005 Förstora Bild

Nederbördsrikt i väster och norr

I västra Götaland samt i de västra fjällen föll i allmänhet drygt 100 mm nederbörd. Exempelvis fick Torup i inre Halland 187 mm, varav nästan allt kom t o m den 20.

I östra Götaland var det däremot en torr månad, men lokalt föll kraftiga snöbyar under den kallare avslutningen. Den rikliga nederbörden i fjällen medförde att snödjupet var nära två meter i nordvästra Jämtland vid månadens slut.

Karta över nederbörd i januari 2005
Nederbörd under januari 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2005
Nederbörden i procent av det normala under januari 2005 Förstora Bild