Januari 2005 - Is och temperatur i havet

Issituationen under januari blev extremt lindrig. Från den 20 till månadens slut var det mer stabilt vinterväder över Bottenviken och is bredde ut sig längre ut från kusten sydvart till Norra Kvarken.

Extremt lindrig isutbredning

Issituationen under januari blev extremt lindrig och jämförbar med den i januari 1993. Kortare perioder med svaga vindar, uppklarnande väder och kallt medförde endast kortvarig isläggning utanför kusten i Bottenviken.

Sydliga eller sydvästliga vindar bröt upp isen och packade samman den mot kusten från Kalix till Uleåborg, där det tidvis var besvärlig ispress. Is förekom större delen av januari även i skyddade vikar i Bottenhavet, Mälaren och Vänern.

Från den 20 till månadens slut var det mer stabilt vinterväder över Bottenviken och is bredde ut sig längre ut från kusten sydvart till Norra Kvarken. Isen i skärgårdarna växte i tjocklek och allt fler vikar söderut till norra Östersjön täcktes med tunn is.
 
Den 29 trängde sydliga vindar in över Bottenviken och packade på nytt samman isen i norr. Vattentemperaturen i övriga farvatten låg i allmänhet omkring 0.5 grader över den normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2005 Förstora Bild