Januari 2004 - Vattenstånd och vågor

Vid flera tillfällen orsakade kraftiga sydvindar våghöjder på 3 m på Östersjön och Bottenviken. I början av månaden sjönk vattenståndsnivån till ca -50 cm på västkusten, vilket blev månadens lägsta notering.

Höga vågor

Kraftiga sydvindar orsakade den 7, 12 och 31 drygt 3 m signifikant våghöjd på norra och mellersta Östersjön och Bottenhavet. På södra Östersjön medförde ostliga eller nordostliga vindar grov sjö den 2 och den 17, men även nordliga vindar den 21-22.

Stora svängningar

I början av månaden sjönk vattenståndet i Östersjön p g a ett högtryck över mellersta Sverige. På västkusten sjönk nivån till ca -50 cm, vilket blev månadens lägsta notering.

Den 6-7 orsakade kraftiga sydvindar att vattenståndet steg på västkusten samt i Bottniska viken, där nivån blev +50 cm. I södra Östersjön var den däremot kring -20 cm och vatten strömmade in genom Öresund och Bälten.

Nivåskillnaden jämnades ut när vinden avtog. Nästa lågtryck med friska sydvindar kom den 12 och vattenståndet steg i norr och på västkusten.

Ett nytt lågtryck passerade den 20-21 södra Östersjön och vattenståndet steg där till + 40 cm medan det i Bottenviken däremot sjönk till ca -45 cm. Efter några dygn steg det åter i norr och sjönk i söder. I övriga farvatten var variationerna mindre.