Januari 2004 - Temperatur och nederbörd

Bergslagen har nu, märkligt nog, haft temperaturöverskott alla januarimånader från och med 1988. Större delen av landet fick mindre nederbördsmängder än normalt, allra minst föll i fjälltrakterna vid Stora Sjöfallets nationalpark.

Kallt i Götaland

I inre Götaland och i låglänt terräng i västra Lappland var det drygt 1° kallare än normalt, medan främst östra Norrland hade drygt 1° varmare än normalt.

Förhållandevis varmast var det i Tornedalen med upp till 3° överskott. Där var det dock ännu mycket mildare i januari 2001. Delar av Svealand och då främst Bergslagen har nu, märkligt nog, haft temperaturöverskott alla januarimånader från och med 1988.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i januari 2004
Medeltemperaturen i januari 2004 Förstora Bild

Torrt i fjällen

Större delen av landet fick mindre nederbördsmängder än normalt trots att en hel del nederbördsområden, dock mestadels försvagade, kom in från väster och nordväst.

Allra minst föll i fjälltrakterna där Ritsem vid Stora Sjöfallets nationalpark bara fick ihop 5 mm. De avslutande två dygnens kraftiga nederbörd i sydvästra Sverige förde upp den sammanlagda mängden till drygt 100 mm i inre Halland.

Karta över nederbörd i januari 2004
Nederbörd under januari 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2004
Nederbörden i procent av det normala under januari 2004 Förstora Bild