Januari 2004 - Is och temperatur i havet

En kall period inleddes den 15 och den 19 var Bottenviken och Norra Kvarken istäckta. Den 22 nåddes månadens maximala utbredning till sjöss, då isgränsen låg från Sundsvall till Vasa i Finland

Lindriga isförhållanden

Det rådde sträng kyla kring nyårs- och trettonhelgen och isen bredde ut sig längs kusten söderut till Örnsköldsvik. Sydliga vindar den 7-8 packade dock samman isen mot norra Bottenvikskusten och utanför Umeå.

Den 15 inleddes en ny kall period och den 19 var Bottenviken och Norra Kvarken i stort sett helt istäckta och isen växte i tjocklek.

Is bildades även i de inre skärgårdarna söderut till Kalmar, i Mälaren, i Vänerns kustområden, på Göta älv och på skyddade fjordar i Bohuslän.

Den 22 nåddes månadens maximala utbredning till sjöss, då isgränsen låg från Sundsvall till Vasa i Finland.

Friska syd- och sydvästvindar packade åter ihop isen i norra Bottenviken med vallar och stampisvallar vid iskanten och stora områden med öppet vatten bildades tillfälligt.

Vid månadsskiftet var dock Bottenviken och Norra Kvarken täckta av is på nytt. Ytvattentemperaturen sjönk successivt och var något under den normala i slutet av månaden på Bottenhavet och Östersjön, samt omkring normal på Västkusten.