Februari 2007 - Vattenstånd och vågor

I Östersjön har förhållandevis blygsamma våghöjder uppmätts. Det var höga vattenstånd i hela Östersjön, medan nivåerna längs västkusten pendlade runt medelvatten.

Höga vågor

Februari präglades, med några få undantag, av måttliga vindar. Byvindar på 15-20 m/s har dock förekommit vid några tillfällen längs kusterna. I Östersjön har förhållandevis blygsamma våghöjder uppmätts.

Vid Huvudskär har dock vid ett par tillfällen uppmätts signifikanta våghöjder* på 2.9 m, dels den 17 i samband med sydvästvindar med byar på 19 m/s, dels den 24 då vindarna var sydostliga med vindbyar upp till 19 m/s.

Östersjön återgick långsamt till det normala

Under månadens första dagar var den förhärskande vindriktningen sydvästlig och de stora mängder vatten som strömmat in i Östersjön under januari hade fortsatt ingen möjlighet att strömma ut.

Detta medförde höga vattenstånd i hela Östersjön, medan nivåerna längs västkusten pendlade runt medelvatten.

Ungefär en vecka in i februari började dock vattnet långsamt att dra sig tillbaka, dvs vattennivåerna sjönk långsamt undan och i slutet av februari hade nivåerna sjunkit till ca 10-20 cm under medelvattenstånd.

Totalt i Östersjöbassängen hamnade dock medelnivån för hela februari mellan 15 och 25 cm över det normala. Längs västkusten var vattenstånden hela månaden relativt låga och medelnivån blev några centimeter under den normala.

Det högsta vattenståndet noterades vid Skanör den 1 med +100 cm och det lägsta vid Viken den 23 med -74 cm.