Februari 2007 - Temperatur och nederbörd

De senaste fem årens februarimånader har varit mildare än normalt i norr, dock ej i år. Den mesta nederbörden under månaden föll i form av snö även långt söderut.

Fortsatt milt i söder

De senaste fem årens februarimånader har varit mildare än normalt i norr. Så blev det inte i år då flera dygn var riktigt kalla där.

Exempelvis hade Nikkaluokta i Lappland 13 dygn med en dygnsmedeltemperatur under -20º. I söder har alla månader sedan den kalla mars förra året haft temperaturöverskott.
 
Den långa raden av månader med rekordvärme någonstans i landet sedan juli 2006 bröts dock.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i februari 2007
Medeltemperaturen i februari 2007 Förstora Bild

Nära medel

Den mesta nederbörden under månaden föll i form av snö även långt söderut till glädje för sportlovsfirarna och det förestående Vasaloppet.

På många håll i landet är februarimånaden årets nederbördsfattigaste med i genomsnitt cirka 30 mm. Nu avvek den bara omkring 5 mm från medel och var därmed tämligen normal. I de sydöstra delarna fick man dock drygt 50 mm.

Karta över nederbörd i februari 2007
Nederbörd under februari 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2007
Nederbörden i procent av det normala under februari 2007 Förstora Bild