Februari 2007 - Is och temperatur i havet

Månaden inleddes med milt väder och ytvattentemperaturerna var mycket över de normala. Under månadens sista dagar bröts isen i Bottenhavet till stor del upp och en kraftig stampisvall bildades i den nordligaste delen i samband med friska sydostvindar.

Lindrig isvinter

Februari inleddes med milt väder och ytvattentemperaturerna var mycket över de normala.

Över Bottenviken började dock relativt kallt väder att få fart på istillväxten och fr o m den 9 var Bottenviken helt istäckt liksom Norra Kvarken och Bottenhavets östra delar, medan svenska Bottenhavskusten endast hade is i hamnar och vikar.

Fr o m den 13 var i princip hela Skärgårdshavet täckt av jämn is. Den 15-18 kom mildare luft in och istäcket drog sig tillbaka i Bottenhavet. Sedan följde några dagar med förhärskande ostvindar som fick istillväxten att ta fart igen.

Mälaren och Norra Östersjöns skärgårdar var även de från mitten på månaden täckta av jämn is eller tät drivis medan vikar och innerskärgårdar ungefär ned till Västervik täcktes av nyis.

Under månadens sista dagar bröts isen i Bottenhavet till stor del upp och en kraftig stampisvall bildades i den nordligaste delen i samband med friska sydostvindar.

Vattentemperaturen i Östersjön liksom på västkusten var i slutet av månaden fortfarande någon grad över den normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2007 Förstora Bild