Februari 2004 - Vattenstånd och vågor

Ett djupt lågtryck passerade österut över Bottenviken den 4 och medförde månadens maximala vattenstånd både i Bottenviken och på västkusten, medan hårda västvindar sänkte vattennivån i södra Östersjön. Ett intensivt lågtryck över Baltikum den 18 med nordliga kulingvindar medförde månadens högsta signifikanta vågor på 3-4 meter.

Höga vågor

Friska eller hårda västliga vindar den 4 orsakade 2-3 m signifikant våghöjd på västkusten och på östra delen av Östersjön, där det även förekom fler tillfällen med upp till 2 m vågor i samband med frisk nordvästlig vind.

Ett intensivt lågtryck över Baltikum den 18 med nordliga kulingvindar medförde månadens högsta signifikanta vågor på 3-4 m i farvattnen öster om Gotland och sydöstra Östersjön.

Dyning från dessa vågor spred sig även till farvattnen väster om Bornholm. Den 24-25 orsakade friska till hårda vindar mellan sydost och sydväst drygt 2 m signifikant våghöjd på västkusten, norra Östersjön och norra Bottenhavet

Över medelvatten i början, omkring medelvatten i slutet

Vattenståndet i Östersjön låg i stort sett över medelvatten hela månaden vilket är normalt för årstiden.

Ett djupt lågtryck passerade österut över Bottenviken den 4 och medförde månadens maximala vattenstånd både i Bottenviken och på västkusten, medan hårda västvindar sänkte vattennivån i södra Östersjön.
 
Därefter sjönk vattenståndet i norr när vattenmassorna försköts till södra Östersjön. Ganska måttliga variationer förekom sedan, men ett lågtryck över Baltikum den 18 orsakade månadens högsta nivåer vid sydkusten och att vatten strömmade ut genom Öresund.

Under perioden den 20-24 låg vattennivån i Östersjön tillfälligt omkring medel eller något därunder. På västkusten hade vattennivån legat under medel sedan den 10.

Ett djupt lågtryck på Norska havet den 24-25 skapade dock kraftiga sydvindar med stigande vattenstånd.