Februari 2004 - Is och temperatur i havet

Bottenviken och Norra Kvarken var i stort sett helt istäckta hela månaden, så även Finska viken ut till Hangö var istäckt. Ytvattentemperaturen sjönk successivt och var något under den normala på Bottenhavet och i Östersjön samt omkring den normala på Västkusten.

Normalt i norr, lindrigt i söder

Bottenviken och Norra Kvarken var i stort sett helt istäckta hela månaden. Tidvis friska vindar mellan sydväst och nordväst medförde dock att isförhållandena var lindriga på svenska sidan, medan isen packades samman på finska sidan och i den nordligaste delen.
 
Längs svenska kusten från Rödkallen och sydvart öppnades då och då en bred råk, som dock snabbt täcktes med nyis och tunn is. Vid några tillfällen fylldes Skelleftebukten kortvarigt med grövre drivis och mindre vallar bildades.

Den 7 inleddes en kall period med början norrifrån. Is bildades till sjöss i norra Bottenhavet och isläggningen spred sig söderut. Den 12 var isutbredningen maximal för månaden.

Då var Bottenhavet norr om Sundsvall täckt med 5-25 cm is och längs kusten sydvart till Gävle fanns nyis och tunn is.
 
Även Finska viken ut till Hangö var istäckt. Därefter trängde milda västliga vindar in och isen drev alltmer över till finska sidan varvid det blev öppet vatten på svenska sidan. Nyis förekom dock av och till under resten av månaden.

Ytvattentemperaturen sjönk successivt och var något under den normala på Bottenhavet och i Östersjön samt omkring den normala på Västkusten.