December 2009 - Vattenstånd och vågor

Havsvattenstånden kring Sveriges kuster höll sig nära medel under största delen av december, och variationerna var överlag relativt blygsamma. Trots att december var blåsig förekom få tillfällen med höga vågor.

Små variationer i havsvattenstånd

Havsvattenstånden kring Sveriges kuster höll sig nära medel under största delen av december, och variationerna var överlag relativt blygsamma. Lågtryck över Bottniska viken i början av månaden innebar ett överskott av vatten inne i Östersjön, med nivåer strax över medel.

I samband med ett djupt lågtryck norr om Brittiska öarna i slutet på den första veckan blåste vatten från Nordsjön in i Skagerrak och Kattegatt och gav tillfälligt höga vattenstånd. Kungsvik hade 52 cm över medel den 7.

Ett väderomslag i mitten av månaden gav friska kalla nordostvindar, och vattenstånden längs västkusten pressades en bit under medel kring den 17. Månadens lägsta vattenstånd uppmättes dock i Kalix den 26 då ihållande nordvindar tryckt ner havsytan till 72 cm under medel.

Höga vågor

Trots att december var blåsig förekom få tillfällen med höga vågor. Detta berodde på att ostliga vindkomponenter dominerade, och dessa genererar normalt inga rekordvågor. Speciellt de västliga farvattnen är relativt skyddade i ostvinden och höga vågor förekom här endast då vinden tillfälligt vred mot sydväst under julen. På julaftons morgon mättes 3.5 m i signifikant våghöjd vid Väderöarna.

På södra Östersjön var våghöjder över 3 m mer frekventa och noterades den 16-17, 22 och 25-26. Rekordet uppmättes den 26 med 3.9 m signifikant våghöjd och 6.1 m maximal våghöjd. Samma dag hade Finngrundet 3.8 m i signifikant våghöjd.