December 2009 - Temperatur och nederbörd

Efter många år med ofta stora temperaturöverskott i december fick vi i år underskott i större delen av landet. Den under månaden ofta rådande nordostliga vinden gav underskott i nederbörd i stora delar av västra Sverige, framförallt i fjällen.

Kall avslutning

Den mycket milda perioden från den 4 följdes av en rejält kall period som med kortare avbrott varade året ut. Efter många år med ofta stora temperaturöverskott i december fick vi i år underskott i större delen av landet. Under senare år är det framförallt december år 2002, men även 2001, som varit kallare än normalt.

Snö

Den under månaden ofta rådande nordostliga vinden gav underskott i nederbörd i stora delar av västra Sverige, framförallt i fjällen. Däremot bidrog den till rikligt med nederbörd på flera håll utmed ostkusten liksom på västsidan av de stora sjöarna. För fjällen får vi gå tillbaka till 2001 för att finna en lika torr december. Mycket av nederbörden föll som snö och landet blev till största delen snötäckt från mitten av månaden.