December 2009 -Temperatur i havet

Sen men snabb isläggning

December började med mildväder och ytvattentemperaturer upp mot 2 grader över normalt vid de flesta mätstationerna. Först under månadens andra vecka började skärgårdsisen lägga sig i norra Bottenviken. Kring den 17 fanns kustnära is ner till Norra Kvarken.

Trots ihållande kyla bromsades dock istillväxten av mycket moln med nederbörd och friska vindar. Men vindar och snö hjälpte till att effektivt kyla av ytvattnet, så när en del klara nätter kom under slutet av månaden lade sig isen snabbt i skyddade vikar ända ner mot mellersta Östersjön samt i Mälaren och norra Vänern.

Vid nyår var stora delar av nordligaste Bottenviken och norra Kvarken samt i stort sett hela Mälaren belagda med tunn is. Även på västkusten började is lägga sig i skyddade vikar norr om Göteborg.

I de fria bassängerna låg ytvattentemperaturerna över normalt under hela månaden, även om avkylningen tog fart även där, speciellt när det snöade över havet veckan innan jul. Den varma starten på december gjorde att alla bevakade stationer fick ett månadsmedelvärde över normalt.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2009
Is- och ytvattentemperatur i havet 15 december 2009 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2009
Is- och ytvattentemperatur i havet 31 december 2009 Förstora Bild