December 2005 - Vattenstånd och vågor

Inga större variationer i vattenståndet märktes i början av månaden. I slutet passerade ett lågtryck åt nordost över Skåne och den 29 uppmättes +77 cm i Skanör vilket blev månadens högsta vattenstånd i landet. Den 15 drabbades yttre Skagerrak av 4.0-5.0 m höga vågor när en front passerade åt sydost.

Höga vågor

Den 12-13 passerade ett intensivt lågtryck åt sydost över nordligaste Sverige med kraftiga nordvästvindar. Signifikanta vågor på 3.5-4.5 m bildades på finska sidan, speciellt vid Finska vikens mynning.

Den 15 drabbades yttre Skagerrak av 4.0-5.0 m höga vågor när en front passerade åt sydost. I julhelgen gav ett nytt lågtryck vågor på 3.0-3.5 m på södra Bottenhavet. Den 29-30 passerade ett lågtryck åt nordost över Skåne.

Det gav upphov till signifikanta vågor på 3.0-4.0 m i södra Östersjön och farvattnen öster och norr om Gotland

Stora svängningar, men i medeltal vattenstånd nära det normala

Inga större variationer i vattenståndet märktes i början av månaden. Ihållande lågtryck på Nordsjön medförde dock låga vattenstånd vid västkusten med 30-35 cm under medelvatten. Ett högtryck över norra Skandinavien medförde samtidigt låga vattenstånd i Bottenviken, den 9 uppmättes -43 cm i Kalix.

Den 10-13 började kraftigare fronter att passera åt nordost över landet. Detta medförde låga vattenstånd i Östersjön, den 11 registrerades månadens lägsta vattenstånd för landet med -96 cm i Skanör.

Några dagar senare steg vattenståndet kraftigt på västkusten i samband med kraftiga nordvästliga vindar, Viken uppmätte +72 cm den 15. Därefter var variationerna mer måttliga fram till julhelgen, men på annandagen uppmättes ca +40 cm i Östersjön.

I slutet av månaden passerade ett lågtryck åt nordost över Skåne med kraftiga sydostliga vindar över landet. Den 29 uppmättes +77 cm i Skanör vilket blev månadens högsta vattenstånd i landet.

Några dagar senare sjönk vattenståndet snabbt på västkusten och den 31 hade Kungsvik -66cm.