December 2004 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet var variationsrikt denna månad med höga nivåer i norr och låga i de södra delarna av landet. De högsta vågorna inträffade den 17 och 22 med 3-4 m på Bottenviken och Bottenhavet, 4-5 m på norra Östersjön och 3-4 m på västkusten.

Höga vågor

Djupa och omfattande lågtryck drog under andra hälften av månaden upp över Norska havet.

Tillhörande frontsystem trängde österut över hela Skandinavien och framför dessa fronter skapades hårda syd- och sydvästvindar med höga vågor främst i de norra delarna av Östersjöns bassänger.
 
De högsta vågorna inträffade den 17 och 22 med 3-4 m på Bottenviken och Bottenhavet, 4-5 m på norra Östersjön och 3-4 m på västkusten.

Den svenska Östersjökusten, bortsett från Gotland, drabbades inte lika hårt p g a läeffekten och de högsta vågorna var i allmänhet ”bara” 1-2 m.

Mycket höga vattenstånd i norr, låga i söder

Ett flertal omfattande lågtryck bäddade för stora variationer i vattenståndet under månaden. Den 6 passerade ett djupt lågtryck åt sydost förbi mellersta Sverige.

På baksidan av lågtrycket steg vattenståndet till 50-60 cm över medelvatten vid sydkusten, medan det sjönk till nära medelvatten längs Norrlandskusten.

För Bottenhavsstationerna blev detta månadens lägsta värden. Den 14-15 passerade ännu ett kraftigt lågtryck åt nordost förbi norra Skandinavien. Vattnet i norra Bottenviken steg härmed till nära +100 cm.

Framför en skarp front den 22-23 steg vattenståndet på nytt till mellan 100 och 140 cm över medelvatten i Bottenviken, medan man på Västkusten uppmätte +60 till +80 cm.

I södra Östersjön uppmättes vid detta tillfälle först –70 till 100 cm, men när fronten passerat kom en rekyl och vattenståndet steg snabbt till drygt +60 cm. Ytterligare en hög notering kom den 30 med +110 cm i norra Bottenviken.