December 2004 - Is och temperatur i havet

I början av månaden var isbildningen normal, men mildare väder gjorde att isen växte långsamt i tjocklek. Isförhållandena blev därmed mycket lindriga för säsongen. Vattentemperaturen låg i allmänhet 0.5 -1.0 grader över den normala.

Mycket liten isutbredning för säsongen

Isutbredningen var ganska normal i början av månaden. Under första hälften av månaden avlöstes kalla perioder av lite milda och isen i norra Bottenvikens skärgårdar växte långsamt till i tjocklek.

Nyis, som bildades utanför skärgården packades snabbt in i skärgården igen och bildade en mindre stampisvall. Tillfälligt bildades även nyis i skyddade vikar i Bottenhavet, norra Vänern och Mälaren.

Omkring den 14 ökade aktiviteten av djupa lågtryck på Norska havet och isen packades ytterligare samman vid fastiskanten till en delvis svårforcerad stampisvall vid finska kusten och in till Karlsborg.

Ytterligare en del nyis bildades under resten av månaden, men isen bröt snabbt upp och fyllde på det smala isbältet i den nordöstra delen. Isförhållandena förblev därmed mycket lindriga för säsongen.
 
Vattentemperaturen i övriga farvatten låg i allmänhet 0.5 -1.0 grader över den normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 16 december 2004
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 16 december 2004 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 december 2004
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 december 2004 Förstora Bild