Augusti 2010 - Vattenstånd och vågor

Inledningsvis var vattenståndsvariationerna längs Sveriges kust förhållandevis små. Den 23-25 passerade dock ett intensivt lågtryck över mellersta Skandinavien och vidare mot Finland. I samband med detta blåste hårda väst- och sydväst-vindar, och vattenståndet steg längs västkusten.

Högt vattenstånd längs västkusten

Inledningsvis var vattenståndsvariationerna längs Sveriges kust förhållandevis små. Den 23-25 passerade dock ett intensivt lågtryck över mellersta Skandinavien och vidare mot Finland. I samband med detta blåste hårda väst- och sydväst-vindar, och vattenståndet steg längs västkusten. I Kungsvik noterades månadens högsta vattenstånd, 96 cm över medel, den 24. Resterande västkuststationer hade också sina högsta vattenstånd den 24 eller 25.

I sydvästra och södra Östersjön sjönk samtidigt vattenståndet, och månadens lägsta notering gjordes den 25 i Skanör med 53 cm under medelvattenstånd.
Månadens lägsta notering i Bottenviken blev -41 cm i Kalix den 16 i samband med ihållande nordvindar.

Höga vågor

Efter en lugn sommar kom en förhållandevis blåsig augustimånad, åtminstone på Västerhavet. Signifikant våghöjd* över 3 m uppmättes vid Väderöarna den 20 i samband med västvindar orsakade av ett lågtryck på Nordatlanten. Ett par dagar senare drog ett intensivt lågtryck in från sydväst, och med detta blåste det både hårt och ihållande. Vid Väderöarna genererades signifikant våghöjd 5.4 m och maximal våghöjd 8.4 m den 24.
 
Denna lågtryckspassage var blåsig även på andra håll och också Finngrundsbojen registrerade sin för månaden högsta signifikanta våghöjd den 24 på 2.4 m. Maxvågorna var vid detta tillfälle 3.8 meter. Vågbojen i södra Östersjön, som ofta registrerar de allra högsta vågorna, togs in för service den 18 men SMHIs vågmodell indikerar höga vågor även där den 24.