Augusti 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Under augusti månad var vattenföringen högre än normalt i västra Götaland och Svealand samt på Gotland. Markvattenhalten låg i mitten av månaden kring det normala i mellersta Svealand och norrut och över det normala i södra Svealand och söderut.

Vattenföring

Under augusti månad var vattenföringen högre än normalt i västra Götaland och Svealand samt på Gotland. Inledningsvis var vattenföringen hög jämfört med månadsmedel även i norra och västra Norrland för att därefter avklinga till normal nivå. Sydöstra Norrland samt östra Götaland hade en vattenföring kring det normala för månaden medan vattenföringen i östra Svealand var lägre än normal.

Markvattenhalten

Markvattenhalten låg i mitten av månaden kring det normala i mellersta Svealand och norrut och över det normala i södra Svealand och söderut. I små delar av Lappland och Norrbotten var nivåerna över det normala. I stora delar av Skåne och Småland och i små delar av västra Götaland, östra Götaland samt Södermanland var markvattenhalten kring det normala.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10-40 cm i Norrland samt i landskapen Uppland och Skåne. I västra och sydöstra Götaland samt södra Svealand har stora nederbördsmängder medfört att nivåerna stigit med 20-100 cm vilket är ovanligt för årstiden.

Nivåer från nära de normala till mycket över de normala för årstiden dominerar för närvarande i Sverige. Undantagen är Skåne med angränsande delar av Halland och Småland samt nordöstra Uppland och östra delen av Gävleborgs län med nivåer under eller mycket under de normala.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2010
Markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 augusti 2010 enligt SGU
Grundvattennivån 15 augusti 2010 enligt SGU Förstora Bild