Augusti 2010 - Temperatur och nederbörd

Inledningen var varm fram till mitten av månaden men efterhand blev det kallare. Det blev en blöt månad utom i norra Norrlands inland. I Skåne som haft osedvanligt torrt sedan slutet av juni blev augusti desto blötare.

Varm början – kallt slut

Inledningen var varm fram till mitten av månaden men efterhand blev det kallare. Vid månadens slut kvarstod dock ett litet överskott för augusti som helhet, utom i delar av norra Norrland.

Hösten kom till nordligaste Norrland den 15 och de följande dygnen förekom även markfrost i norra Norrland. En vecka senare avancerade hösten vidare söderut och hade i slutet av månaden nått norra Svealand och knackade på dörren till Sydsvenska höglandet.

Karta över medeltemperaturen i augusti 2010.
Medeltemperaturen i augusti 2010 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2010 Förstora Bild

Många kraftiga skurar

Det blev en blöt månad utom i norra Norrlands inland. I Skåne som haft osedvanligt torrt sedan slutet av juni blev augusti desto blötare.
 
Några områden, såsom sydvästra Skåne och västra Värmland och delar av Dalsland, drabbades av kraftiga skyfall vilket gav mer än dubbla normala augustinederbörden. I Trelleborg, med startår 1901, föll 218 mm, vilket är nytt rekord där. I Malmö och Lund blev årets augusti tvåa efter de våta augustimånaderna 1963 respektive 2006.

Karta över nederbörd i augusti 2010
Nederbörd under augusti 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2010
Nederbörden i procent av det normala under augusti 2010 Förstora Bild