Augusti 2009 - Temperatur i havet

Trots stora variationer blev månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen nära den normala för de flesta mätstationerna.

Stora temperaturskillnader men normal medeltemperatur

Värmeöverskottet som juli lämnade efter sig i ytvattenlagret höll i sig under augustis första vecka. Högtrycksbetonat väder under andra veckan värmde vattnet ytterligare. I Bottenviken hade ytvattnet kring den 7 nästan fem grader högre temperatur än normalt, dock ingen rekordvärme.
Ett lågtryck över norra Finland orsakade friska nordvästvindar över Bottniska viken den 13 med effektiv omblandning och avkylning som följd. I Bottenviken och norra Bottenhavet låg sedan temperaturen 1-2 grader under den normala fram till sista veckan i augusti då en svag uppvärmning skedde.

Den blåsiga perioden i mitten av månaden orsakade lokal uppvällning längs Götalands ostkust. Vid Marviken noterades den 21 endast 12.1° i ytvattnet, vilket är den lägsta uppmätta temperaturen sedan stationen grundades och nästan sex grader kallare än veckan innan.
 
Även i Västerhavet blandades vattenmassorna om av vinden, men här var avkylningen mindre dramatisk. Trots stora variationer blev månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen nära den normala för de flesta mätstationerna.

Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2009
Ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2009
Ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2009 Förstora Bild