Augusti 2008 - Vattenstånd och vågor

Stormdygnet den 4-5 medförde signifikanta våghöjder kring 4 m på norra Östersjön liksom i Kattegatt. I samband med stormen pressades dessutom mycket vatten ned i Kattegatt och vattennivån steg hastigt.

Höga vågor

Väderdramatiken avspeglade sig även i vågklimatet. Stormdygnet den 4- 5 medförde signifikanta våghöjder* kring 4 m på norra Östersjön liksom i Kattegatt.

På södra Östersjön nådde vågorna 5-6 m enligt SMHIs vågmodell. Ännu ett markant lågtryck passerade södra Sverige den 14 och medförde cirka 3 m våghöjd på Skagerrak och Östersjön.

I samband med en period med ihållande västlig vind och sjö över Skagerrak den 26-28 uppmättes på Väderöarna tidvis 2.8 m signifikant våghöjd. Övrig tid låg vågorna omkring 1 meter som högst

Sommarstorm med stora vattenståndsvariationer

Augusti inleddes med nivåer en bit under medel i Bottniska Viken och pendlande kring medelnivå i övriga svenska vatten. I samband med sommarstormen den 4-5 pressades dock mycket vatten ned i Kattegatt och vattennivån steg hastigt.

Sent den 4 nåddes månadens högsta vattenstånd med 90 cm över medel vid Viken. Endast några timmar senare, tidigt på morgonen den 5, uppmättes månadens lägsta värde, -75 cm vid Skanör.

Sedan följde en lugn period med relativt blygsamma variationer kring medelvattenstånd. Lågtrycksområdet som täckte stora delar av Sverige den 13-14 medförde toppar på +55 cm i Kalix och +69 cm i Kungsvik.
 
Resten av augusti förflöt  mestadels utan stora variationer. Längs Bohuskusten steg dock vattenståndet den 28 tillfälligt till cirka 50 cm över normalnivån i samband med ökande västvindar.