Augusti 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen och markvattenhalterna var omkring den normala för månaden i landet. Grundvattennivån var i fjällkedjan var däremot mycket under de normala.

Vattenföring

Vattenföringen har i större delen av Götaland varit över den normala för årstiden. I Skåne och Blekinge har vattenföringen dock varit ungefär den normala.

Vattenföringen var under den normala för årstiden i östra Svealand, medan den i västra Svealand var normal eller något över normal.

I norra Norrlands fjälltrakter var vattenföringen nära, eller något under, den normala, medan den i kustlandet var över den normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalter över det normala för årstiden rådde i större delen av Götaland och Svealand samt i Västerbotten och Norrbotten. I resten av landet var markvattenhalterna normala för årstiden.

Grundvattennivån

I större delen av Götaland och södra Svealand hade grundvattennivåerna sedan juli månad återhämtat sig och var nu normala för årstiden. Stora lokala avvikelser kunde dock förekomma.
 
Områden med nivåer över de normala återfanns i Halland och i nordöstra Norrland. Nivåer under de normala återfanns i Skåne och Blekinge, norra Svealand samt i större delen av Norrland.
 
I fjällkedjan var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 augusti 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 augusti 2008 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 22 augusti 2008
Markvattenhalt i procent av den normala, 22 augusti 2008 Förstora Bild