Augusti 2008 - Temperatur och nederbörd

Förhållandevis kyligast var det i nordöstra Norrland, där man får gå tillbaka till 1999 för att finna en kyligare augustimånad. Stora delar av Sverige fick dessutom mer regn än normalt.

Tidig höst längst i norr

För första gången sedan juni 2005 fick vi en sommarmånad som i större delen av landet var lite kallare än normalt.

Förhållandevis kyligast var det i nordöstra Norrland, där man får gå tillbaka till 1999 för att finna en kyligare augusti.

Enligt definitionen fem dygn i sträck med medeltemperatur under tio grader fick en del stationer i nordligaste Sverige höst redan den 1 augusti. Vid sydkusten var det däremot en aning varmare än i augusti förra året.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i augusti 2008
Medeltemperaturen i augusti 2008 Förstora Bild

Mycket regn men inga rekord

Stora delar av Sverige fick mer regn än normalt. Men både i augusti 2005 och 2004 var det ungefär lika stora områden med nederbördsöverskott.

I Västerås fattades bara två mm till rekordet från 1951 och även för flera andra stationer med långa mätserier kan denna augustimånad räknas in bland de fem blötaste.
 
I nordligaste Lappland föll mindre än halva normalmängden. Där var det dock i allmänhet ännu torrare i augusti 2006.

Karta över nederbörd i augusti 2008
Nederbörd under augusti 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under augusti 2008
Nederbörden i procent av det normala under augusti 2008 Förstora Bild