Augusti 2007 - Vattenstånd och vågor

Grov sjö med vågor på 3.5-4.0 m spred sig från södra Bottenhavet ned över norra Östersjön och vidare mot den lettiska kusten. Ett par dagar med ostliga vindar medförde att månadens lägsta uppmätta vattenstånd, -36 cm, inträffade vid Kungsvik på Bohuskusten den 21.

Höga vågor

Den 15-16 fördjupades ett lågtryck på norra Nordsjön och lufttrycket i centrum sjönk till 975 hPa, vilket är mycket ovanligt mitt i sommaren.

Härmed uppmätte Väderöarna medelvåghöjden 3.2 m i samband med sydvästliga kulingvindar. Ett liknande (men inte fullt så djupt) lågtryck utanför Trondheimsfjorden den 25 medförde vid Bohuskusten kortvarigt vågor på 2.9 m.

Ytterligare ett intensivt lågtryck rörde sig den 28 åt sydost förbi södra Bottenhavet. Nordvästvinden på Örskär tangerade då kortvarigt stormstyrka.

Grov sjö med vågor på 3.5-4.0 m spred sig då från södra Bottenhavet ned över norra Östersjön och vidare mot den lettiska kusten.

Över normalt längs hela svenska kusten

Inledningsvis låg vattennivåerna i Östersjöbassängen cirka 30 cm över medelvatten men sjönk sedan långsamt fram till mitten av augusti i samband med högtrycksbetonat väder.

Månadens högsta notering +74 cm i Kalix kom den 17, då en sydvästlig kuling pressade upp vattnet mot norra Bottenviken. Samtidigt ’försvann’ vattnet i söder och Skanör uppmätte således -31 cm samma dag.

Det intensiva lågtrycket med centrum utanför Sydnorge den 16- 17 påverkade även västkusten, varvid vattenståndet vid Smögen i samband med sydvästvindar snabbt ökade till +58 cm.

Ett par dagar med ostliga vindar medförde att månadens lägsta uppmätta vattenstånd, -36 cm, inträffade vid Kungsvik på Bohuskusten den 21. Samma dag noterades relativt höga nivåer i södra Östersjön, exempelvis steg vattnet vid Skanör till +47 cm som mest.