Augusti 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattendragen i Götaland var vattenföring på normalnivå för månaden. I Götaland och nordligaste Norrland var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

Vattenföring

I vattendragen i Götaland var vattenföringen på en nivå motsvarande årsmedelvattenföringen, vilket är över den normala för augusti.
 
I vattendragen på Gotland, i Svealand och i små och medelstora vattendrag i östra Norrland har vattenföringen varit under eller mycket under den normala under större delen av månaden. I övriga Norrland har vattenföringen varit normal för årstiden.

Markvattenhalten

I nordöstra Götaland, Gotland, större delen av Svealand och stora delar av Norrland var markvattenhalten runt det normala för årstiden.

Under det normala var markvattenhalten i delar av östra Svealand samt i södra Norrlands kustland och inland.

I Götaland, förutom nordöstra delen och Gotland, samt norra Norrlands kustland var markvattenhalten över den normala, vilket kan leda till att flödet i små vattendrag kan reagera snabbt på intensiva regntillfällen.

Grundvattennivån

I Götaland och nordligaste Norrland var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Större delen av Svealand och Norrland hade nivåer som var under de normala.
 
I delar av Dalarna, Härjedalen och Gästrikland var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 augusti enligt SGU
Grundvattennivåer 15 augusti 2007 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 24 augusti 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 24 augusti 2007 Förstora Bild