Augusti 2007 - Temperatur i havet

I mitten av månaden dominerades vädret av ett omfattande lågtrycksområde som sträckte sig från norra Nordsjön upp längs norska västkusten. Mycket hårda nordvästvindar berörde främst Bottenhavet och norra Östersjön den 28.

Snabb avkylning under slutet av augusti

Högsommarvarm luft strömmade in över främst södra och mellersta Skandinavien fr o m den 4 och ett omfattande högtryck bildades i öster.

Härmed steg ytvattentemperaturen till cirka 20 grader både i Kattegatt och på mellersta och norra Östersjön. Hoburgen nådde t ex sitt högsta värde den 13 och Trubaduren den 14-15.

I mitten av månaden dominerades vädret av ett omfattande lågtrycksområde som sträckte sig från norra Nordsjön upp längs norska västkusten.

Sydliga vindar fortsatte att pumpa in relativt varm luft över Skandinavien varvid vattentemperaturen i stort blev oförändrad under en dryg veckas tid.

Den 26-27 fördes en första portion med kallare luft ned över Sverige bakom ett lågtryck som passerade Nordkalotten. Mycket hårda nordvästvindar berörde främst Bottenhavet och norra Östersjön den 28.

Efterföljande kyliga luftmassa med övervägande klart väder nattetid medförde snabbt sjunkande vattentemperaturer främst i de kustnära områdena.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 13 augusti 2007
Ytvattentemperatur i havet 13 augusti 2007 Förstora Bild
Karta ytvattentemperatur i havet 30 augusti 2007
Ytvattentemperatur i havet 30 augusti 2007 Förstora Bild