April 2007 - Vattenstånd och vågor

Flera perioder med höga vågor förekom under april. Totalt för månaden hamnade medelvattenståndet i Bottenviken några centimeter över det normala och i övriga vatten huvudsakligen strax under det normala.

Höga vågor

Flera perioder med höga vågor förekom under april. Ett omfattande lågtryck passerade
nordligaste Skandinavien den 4-5. Västliga kulingvindar drabbade Bottniska viken och medförde vågor kring 3 m i de östra delarna.

Den 6 uppmättes 3.5 m våghöjd på Norra Östersjön i samband med kortvarigt hård nordvästvind.
 
Den 20-21 medförde ännu ett mycket intensivt lågtryck med centrum över Finska viken nordlig vind kring 20 m/s med stormbyar i ett stråk från Bottenhavet och söderut.

Härmed bildades månadens högsta vågor på drygt 5 m mellan Gotland och baltiska kusten. På Västerhavet nådde däremot vågorna 3 m endast den 19 då vinden tillfälligt nådde kulingstyrka.

Måttliga vattenståndsvariationer

Aprils första hälft karakteriserades med få undantag av svaga till måttliga vindar och vindriktningen växlade huvudsakligen runt väst. Vattennivåerna pendlade fram och tillbaka runt medelvatten.

Fram t o m den 15 låg vattenståndet totalt något under medelnivån på västkusten, trots att maximinivåerna för norra västkusten nåddes den 10.

Även i större delen av Östersjön upp till Spikarna låg nivån under medel, medan den i Bottenviken, där maximinivån nåddes den 11, låg något över medelnivån.

Även under månadens andra hälft växlade vindarna huvudsakligen runt väst och vattenståndsvariationerna var måttliga.

Den 19-21 i samband med kraftigare vindar nåddes maximinivåer i Bottenhavet, norra och mellersta Östersjön samt längs södra västkusten.

Totalt för april hamnade medelvattenståndet i Bottenviken några centimeter över det normala och i övriga vatten huvudsakligen strax under det normala.

Det högsta vattenståndet var vid Viken den 20 med +61 cm och det lägsta uppmättes vid Skanör den 19 med -56 cm.