April 2007 - Temperatur och nederbörd

Ett flertal månadsmedeltemperaturrekord har slagits vid stationer med mätserier från 1860-talet. Med några undantag har det varit torrare än normalt.

Varmare än normalt

Det har varit varmare än normalt i hela landet. Ett flertal månadsmedeltemperaturrekord har slagits vid stationer med mätserier från 1860-talet såsom Falsterbo, Göteborg, Västerås, Gävle och Bjuröklubb.

I Stockholm med mätningar sedan 1756 blev årets april den varmaste någonsin, men tar man hänsyn till stadens tillväxt var det troligen något varmare 1803. I Härnösand noterades även den högsta maximitemperaturen där för april sedan mätstart 1879.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2007
Medeltemperaturen i april 2007 Förstora Bild

Torrt men blött i fjällkedjan

Med undantag främst för Lapplandsfjällen och delar av Uppland har det varit torrare än normalt. Den lägsta aprilnederbörden på 2 mm uppmättes i Umeå och bara 3 mm fick Härnösand, Sveg och Gävle.

I Sveg är det därmed den torraste aprilmånaden sedan 1912. Hemavan fick i stället sin blötaste aprilmånad sedan mätstart 1886 med 124 mm. Det tidigare rekordet från 1943 var på 111 mm.

Karta över nederbörd i april 2007
Nederbörd under april 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2007
Nederbörden i procent av det normala under april 2007 Förstora Bild