April 2007 - Is och temperatur i havet

Resterna av den omfattande stampisvallen i norra Bottenhavet försvann i samband med varierande isdrift och tidvis kraftig vind. Ytvattentemperaturerna steg snabbt i mitten av månaden men stagnerade mot slutet

Tidig isavsmältning och allt lindrigare isförhållanden i svenska vatten

Isläget blev snabbt allt lindrigare. Resterna av den omfattande stampisvallen i norra Bottenhavet försvann i samband med varierande isdrift och tidvis kraftig vind mellan nord och väst.

Redan den 5 var det således öppet vatten till sjöss i hela Bottenhavet, Norra Kvarken samt i södra Bottenviken. Då hade också en bred råk bildats från Bjuröklubb och norrut förbi Farstugrunden.

Grov och vallad is samlades härmed i Bottenvikens nordöstra del och nordostlig ispress förekom till och från. Den kvarvarande isen i inre delen av Finska viken packades likaså samman och smälte i rask takt.

Den 12 var det helt isfritt, vilket är tre till fyra veckor tidigare än normalt. I samband med en varm period mellan den 16 och 20 försvann även resterna av den fasta isen i Bottenhavets vikar och skärgårdar.

Situationen med hög iskoncentration i östra Bottenviken och ett mycket lindrigt isläge på den svenska sidan bestod. De sista dagarna i april drabbades Bottniska viken av friska nordliga vindar.

Iskanten flyttades dag för dag sakta åt sydost då delar av isfältet gradvis blev mer poröst och ruttet. Råken i nordligaste Bottenviken vidgades samtidigt förbi Malören till Kemi fyr.

Ytvattentemperaturerna steg snabbt i mitten av månaden men stagnerade mot slutet. Sammantaget hamnade temperaturerna i Östersjön och Västerhavet mellan en och två grader över de normala.

För Trelleborg noterades ett nytt högsta värde för april, hela 10.1°.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2007 Förstora Bild