April 2005 - Vattenstånd och vågor

Vid svenska kusten var det mestadels måttlig sjögång, flera dagar med friska vindar omkring södra och mellersta Sverige den 5-7 och 11-12 byggde upp 2-3m höga vågor. Östersjöns genomsnittliga vattennivå kulminerade omkring medelvatten i mitten av månaden.

Höga vågor

Flera dagar med friska vindar omkring sydväst över södra och mellersta Sverige den 5-7 byggde upp 2-3 m vågor i de östra delarna av Östersjön och Bottenhavet samt på Skagerrak.
 
Liknande förhållanden inträffade den 11-12. Vid svenska kusten var det dock mestadels måttlig sjögång. Friska eller hårda nordostliga vindar på södra Östersjön den 16-19 skapade där drygt 2 m signifikant våghöjd.

Lågt vattenstånd men tillfälligt nära medelvatten i mitten av månaden

I början av månaden rörde sig flera lågtryck åt nordost över norra Sverige och medförde tidvis friska sydvästvindar över södra Sverige. Vattenståndet steg på västkusten och vatten strömmade vidare in i Östersjön.

Vattenståndet steg först i Bottniska viken och norra Östersjön medan det var fortsatt lågt i södra Östersjön på grund av högt lufttryck och sydvästliga vindar. Östersjöns genomsnittliga vattennivå kulminerade omkring medelvatten i mitten av månaden.

Den 16-17 växte ett högtryck till över norra Skandinavien och vattnet pressades ner mot södra Östersjön och vidare ut till Västerhavet. Från den 19 till månadens slut var vattenståndet på västkusten och södra Östersjön -15 till -25 cm, i norra Östersjön och Bottniska viken -30 till -45 cm.