April 2005 - Is och temperatur i havet

Isen till sjöss i Bottenhavet upplöstes på 3-4 dagar, likaså isen i västra Finska viken. I mitten av månaden fanns bara en del rester av is kvar i skärgårdarna söder om Härnösand. Under de sista dagarna i april började isen driva västerut.

Islossningen snabb i söder, men stannade upp i Bottenviken

Milda sydvästliga vindar trängde i början av april in över Skandinavien och isen i Bottenviken drev åt nordost varvid en råk öppnades längs svenska kusten från Piteå och söderut. Däremot packades isen ihop mot finska kusten där nya vallar bildades.

Isen till sjöss i Bottenhavet upplöstes på 3-4 dagar, likaså isen i västra Finska viken. Ett bälte med ett par meter tjock sammanpackad och sammanfrusen is längs norra Upplandskusten och norra Öregrundsgrepen släppte och drev österut.

Flaken utgjorde tillfälligt en fara för sjöfarten. I mitten av månaden fanns bara en del rester av is kvar i skärgårdarna söder om Härnösand, medan sammanpackad grov is låg kvar till sjöss i centrala och östra Bottenviken.

Den 17 april växte ett högtryck in över norra Skandinavien och isen i Bottenviken började driva söderut. Nordliga vindar och sydgående ström medförde att ett stort öppet område bildades utanför den fasta skärgårdsisen i norr.

Minusgrader nattetid gjorde även att nattgammal is bildades i öppna områden. Den grova isen bröts dock upp i vidsträckta flak blandade med mindre flak.

Isen smälte långsamt, men i de västra och södra delarna av isfältet blev isen rutten. Under de sista dagarna i april började isen driva västerut.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 april 2005 Förstora Bild