April 2004 - Vattenstånd och vågor

Under de första dygnen var vattenståndet under -50 cm på västkusten. Sista dygnen i april var vattenståndet allmänt kring -30 cm i Östersjön och Västerhavet. I slutet av månaden var det frisk ostlig vind på södra Östersjön med ca 1.5 m signifikant våghöjd.

Höga vågor

Ostlig kuling söder om ett mäktigt högtryck över Skandinavien skapade 2-2.5 m signifikant våghöjd på södra Östersjön den 2 april. Sista dygnen i månaden medförde åter frisk ostlig vind på södra Östersjön med ca 1.5 m signifikant våghöjd.

Den 5 och 14 medförde friska sydvästliga vindar upp emot 2 m signifikant våghöjd vid Bohuskusten och vid Finska vikens mynning, medan det var lä utanför svenska ostkusten.

Medelvattenståndet under det normala

Vattenståndet i Östersjön fortsatte att vara lågt i stort sett hela månaden, vilket är normalt för årstiden. Under de första dygnen trycktes vattnet ner till sydvästra Östersjön av ett mäktigt högtryck över Skandinavien.

På västkusten var det samtidigt under ca -50 cm och ostliga vindar skapade en kraftig nordgående ström i Öresund och Bälten.

Därmed sänktes Östersjöns vattennivå till mellan -10 och -20 cm. I mitten av månaden steg nivån något genom att lågtryck passerade med västliga vindar.

Från den 19 började vattenståndet sjunka igen p g a högt lufttryck över norra Skandinavien och ostliga vindar över södra Östersjön. Sista dygnen i april var vattenståndet allmänt kring -30 cm i Östersjön och Västerhavet.