April 2004 - Temperatur och nederbörd

På många håll föll endast omkring hälften av den normala nederbörden och medeltemperaturen blev på de flesta håll 2-4° över det normala.

Mycket varmt

Medeltemperaturen blev på de flesta håll 2-4° över den normala och ungefär i nivå med de från år 2000 och 2002. Därmed finns det redan tre år på 2000-talet som figurerar flitigt i rekordtabellerna för april.

Nya rekord sattes främst i Jämtland, Härjedalen och Dalarna, t ex i de två långa serierna för Östersund/Frösön (4.8° mot 4.4° 2002) och Sveg (4.4° mot 4.3° 2002).

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2004
Medeltemperaturen i april 2004 Förstora Bild

Torrt

På många håll föll endast omkring hälften av den normala nederbörden. I de södra fjälltrakterna blev det dock något över normala mängder.

I norra Norrland föll i allmänhet under 10 mm, till exempel fick Kiruna-Esrange 4 och Karesuando 3 mm och man får gå tillbaka till 1961 för att hitta en lika torr april, medan rekorden på 1 mm härrör från 1902 respektive 1957.

Karta över nederbörd i april 2004
Nederbörd under april 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2004
Nederbörden i procent av det normala under april 2004 Förstora Bild