April 2004 - Is och temperatur i havet

Ett uppemot 20 nautiska mil brett område med öppet vatten sträckte sig från Skelleftebukten och söderut den 11. I Bottenhavet upplöstes skärgårdsisarna och det blev isfritt ca 2 veckor tidigare än normalt. Ytvattentemperaturen var i slutet av månaden ca 2 grader högre än normalt i södra Östersjön, i övrigt ca 1 grad.

Tidig islossning

Redan i början av april förekom flera öppna områden på den svenska sidan av Bottenviken. Enstaka mindre områden med spridd drivis förekom dessutom i norra Bottenhavet, som en normal isvinter brukar vara täckt med is.

Den 6-8 drev is tillfälligt sydvästvart och fyllde Norra Kvarken, men friska sydvästliga vindar följda av måttliga västliga packade samman isen mot den finska kusten av Bottenviken.
 
Ett uppemot 20 nautiska mil brett område med öppet vatten sträckte sig från Skelleftebukten och söderut den 11. Isläget var ganska oförändrat fram till den 20, då isen släppte från den finska kusten och sakta drev västerut.

Samtidigt hade dock isen i södra Bottenviken brutits sönder i små flak blandat med stora isbumlingar och börjat smälta. Isen nådde där inte ända fram till den svenskakusten.

Norr om Skellefteå blev däremot isen kompakt. I Bottenhavet upplöstes skärgårdsisarna och det blev isfritt ca 2 veckor tidigare än normalt.

Ytvattentemperaturen steg ganska snabbt och var i slutet av månaden ca 2 grader högre än normalt i södra Östersjön, i övrigt ca 1 grad.