April 2005 - Varmare än normalt i Europa

Temperaturen låg på de flesta håll i Europa 0.5-3° över det normala. Precis som tidigare i år var det mycket varmt på många håll i Nordafrika. I Nordamerika var det mer varierande temperaturförhållanden. Stora värmeöverskott rådde även i Australien med avvikelser på 3-4°.

Europa

Temperaturen låg på de flesta håll i Europa 0.5-3° över det normala.

Nere på kontinenten förekom tillfällen med kraftig nederbörd och översvämningar. Exempelvis på Balkan, där några stationer i Slovenien nådde månadssummor på ca 250 mm.

Afrika

Precis som tidigare i år var det mycket varmt på många håll i Nordafrika. De största överskotten återfanns i Marocko med 4° över normal temperatur.

Månadens högsta temperatur i världen rapporterades från Sudan, där Abu Na'ama i Nildalen hade nästan 47° varmt i början av månaden.

Asien

Den största avvikelsen från normal månadstemperatur rapporterades från områdena kring floden Lena i Sibirien. Där hade Dzardzan som mest ett temperaturöverskott på 8°.

Nordamerika

I Nordamerika var det mer varierande temperaturförhållanden. I nordväst och sydost var månaden kallare än normalt, medan det i trakterna av Hudson Bay var cirka 5° varmare än normalt.

Australien

Stora värmeöverskott rådde även i Australien med avvikelser på 3-4°. För Australien som helhet var detta den varmaste aprilmånaden på drygt 50 år.

Sydamerika

Medan Brasilien hade varmt och på sina håll besvärande torka var det lite kallare än normalt i Argentina. I Maquinchao i den mellersta delen av landet sjönk temperaturen till -12° den 25, vilket är ett ovanligt lågt värde så tidigt på säsongen.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största dygnsnederbördsmängder

Europa

 • 33.2° den 30 Cazaux, Frankrike
 • -32.3° den 8 Vorkuta, Ryssland
 • 109 mm den 10 Rab, Kroatien

Asien

 • 44.0° den 4 Pad Idan, Pakistan
 • -39.9° den 1 Ilirnej, Sibirien
 • 270 mm den 4 Eraniel, Indien

Arktis

 • 13.9° den 26 Narsarsuaq, Grönland
 • -51.5° den 7 Summit, Grönland (3200 möh)

Nordamerika

 • 46.0° den 18 La Caimanera, Mexico
 • -34.4° den 1 Paulatuk, Kanada
 • 212 mm den 1 Ocotepec, Mexico

Sydamerika

 • 39.0° den 17 Campo Grande, Brasilien
 • -12.0° den 25 Maquinchao, Argentina
 • 193 mm den 7 Rocha, Uruguay

Antarktis

 • 8.0° den 2 Base Esperanza
 • -75.7° den 25 Vostok (3500 möh)

Afrika

 • 46.6° den 2 Abu Na'ama, Sudan
 • -4.2° den 25 Sutherland, Sydafrika
 • 164 mm den 4 Kilimanjaro Airport, Tanzania

Australien/Oceanien

 • 43.5° den 4 West Roebuck, Australien
 • -6.0° den 21 Charlotte Pass, Australien
 • 224 mm den 30 Pohnpei, Vanuatu

Källor

Australiens vädertjänst, Bureau of Meteorology

Indiens vädertjänst, India Meteorological Department

Mexicos vädertjänst, Servicio Meteorológico Nacional