Vattenföring 2012

År 2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i vattenflödena. De var över lag över de normala och vid många tillfällen förekom höga flöden i olika delar av landet.

Vårflod i Södra Sverige

Vintern 2012 var i södra Sverige omväxlande mild och kylig. Snötäcke fanns i perioder och vid mildvärder gav snösmältning tillfälligt flödesökning i vattendragen. På de flesta håll var vattenflödena över de normala och höga flöden förekom i delar av Götaland.

Vattenföring Kringlan 2012
Vattenföring Pepparforsen 2012
Vattenföringen i m³/s vid några hydrologiska mätstationer. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2012 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1985-2012. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ).

Tidig vårflod i norr

Under andra halvan av mars var det plusgrader långt upp i landet samtidigt som en del regn föll. Snösmältning och regn gjorde att flödena ökade i många vattendrag i södra och nordöstra Norrland och norra Svealand. Det är mycket ovanligt att flödena är höga så pass tidigt på året. Bara en del av snön smälte under detta tillfälle och den riktiga vårfloden inträffade någon gång under perioden april till maj.

I april och maj var snötäcket stort i stora delar av norra Norrland. På de flesta håll smälte snön i en långsam takt och flödena blev ungefär som en normal vårflod. Det fanns dock undantag, flödena i Norrbottens skogsälvar var höga och hade en återkomsttid på 10-50 år.

Vattenföring Hassela 2012
Vattenföring Östra Noren 2012
Vattenföring Ytterholmen 2012
Vattenföringen i m³/s vid några hydrologiska mätstationer. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2012 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1985-2012. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ).

Sommarflöden

Sommaren blev nederbördsrik i delar av landet och flödena i vattendragen var i allmänhet något över de normala. Höga flöden förekom i Dalarna, Norrbotten och Småland. I Emåns biflöde Silverån var flödena extremt höga.

I andra delar av Götaland var situationen den omvända. Under juni till september var vattenflödena under de normala i sydöstra Småland, Blekinge och Skåne.

Vattenföring Brusafors 2012
Vattenföringen i m³/s vid den hydrologiska mätstationen Brusafors. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2012 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1985-2012. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ).

Höstflöden

Hösten 2012 kan betecknas som ganska blöt. Flödena i vattendragen var i allmänhet över de normala och lokalt förekom höga och mycket höga flöden.

I början av oktober var vattenflödena mycket höga i trakten av Skellefteå och Piteå. Det är ovanligt med så höga höstflöden i denna del av landet. Här förekommer vanligtvis de höga flödena i samband med vårfloden.