IPCC Interaktiv Atlas – Den naturvetenskapliga grunden

I samband med rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” har IPCC tagit fram en interaktiv och lättanvänd virtuell atlas. Med detta verktyg kan den intresserade själv undersöka stora delar av den information som ligger till grund för rapporten, bland annat ett antal klimatindikatorer på sub-kontinental nivå som påverkar samhällen och ekosystem.

Atlasen innehåller information från observationer, historiska klimatsimuleringar och framtida klimatprojektioner från flera modeller. Dessutom finns resultat för klimatförhållanden under tidigare perioder, det vill säga paleoklimat samt atmosfäriska, oceanografiska och socioekonomiska parametrar. Resultaten kan visas som absoluta värden eller som jämförelsevärden till en viss historisk period.

I Atlasen ingår en guide som visar hur det går till att använda olika dataset, visualiseringar och sammanställningar samt hur tillgänglig data kan laddas ner och delas.