Så här använder du klimatscenariotjänsten

I filmerna nedan berättar SMHIs experter kort om hur du kan använda klimatscenariotjänsten. Kanske är du nyfiken på hur klimatet i ett visst område förväntas bli? Eller vill du veta hur havet påverkas i en allt varmare värld?

Klimatscenariotjänsten - om meteorologi

Klimatforskare Gustav Strandberg berättar om hur du kan använda klimatscenariotjänsten för att ta reda på hur Sveriges klimat kan bli i framtiden - både på lång och kort sikt.

Mer info om klimatscenariotjänsten - Meteorologi 

 

Klimatscenariotjänsten - om oceanografi

Även havet påverkas av ett klimat i förändring. Här berättar Sam Fredriksson, chef för SMHIs oceanografiska forskning, hur du kan använda klimatscenariotjänsten för att ta reda på hur.

Mer om klimatscenariotjänsten - Oceanografi