Om registrering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du söker jobb eller praktik på SMHI registreras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningens bestämmelser och kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning.

När du söker jobb eller praktik lagras dina ansökningshandlingar och eventuellt ytterligare information som du lämnar i samband med intervju i två år i enlighet med bestämmelser i Riksarkivets författningssamling (RA-FS) 2004:1 och 2012:3. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Dina uppgifter blir tillgängliga för de medarbetare som arbetar med rekrytering; HR och rekryterande chef och eventuellt fackliga representanter samt sakkunniga i den tjänst du söker. De uppgifter du lämnar är offentliga. I enlighet med offentlighetsprincipen måste de därför lämnas ut vid en eventuell begäran.

SMHI är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser. Personuppgifterna kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. All statistik är avidentifierad. Företaget ReachMee är leverantör av systemet som innehåller rekryteringsdatabasen och SMHI anlitar dem därmed som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi ditt samtycke. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Eventuella svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (ex. betyg)

Information om vilka personuppgifter som SMHI behandlar om dig i rekryteringsdatabasen lämnas efter skriftlig och undertecknad ansökan ställd till: SMHI, 601 76 Norrköping.