Han förenar programmering och vetenskap

Fredrik Alméns intresse för programmering väcktes som liten med första datorn. Där fick han utlopp för sin kreativitet och kunde strunta i den fysiska världens ramar. Idag jobbar han som vetenskaplig programmerare inom hydrologi på SMHI.

– Det som är fascinerande med programmering är hur man kan skapa något ur tomma intet, väcka något till liv, säger Fredrik.

Det var teknikintresset som fick honom att välja att utbilda sig till civilingenjör. Fredrik tar fram sin telefon och pekar på skärmen.

Fredrik Almén, vetenskaplig programmerare på SMHI
Fredrik Almén, vetenskaplig programmerare på SMHI

– Den här skulle bara vara en tegelsten utan sin programvara. Genom programmering kan man väcka den till liv och göra oförutsedda saker. Det är i princip kreativiteten som sätter gränserna för vad som är möjligt.

Förra året bytte han jobbet inom telekom-branschen mot en ny utmaning. Att jobba som vetenskaplig programmerare inom hydrologi beskriver han som intressant, kul och utmanande.

– Jag hade inte jobbat med hydrologi innan SMHI. Om jag lite förenklat skulle förklara vad jag jobbar med skulle jag säga att jag jobbar med system som räknar på vad som händer med vatten när det landar på marken. Jag jobbar med program som kan berätta var vattnet kommer ta vägen framöver.

Det Fredrik gör på jobbet mynnar bland annat ut i prognoser över vattenflöden, brandrisken i skog och mark och risken för torka.

– Vårt mål är att bygga så säkra system som möjligt, så att de är stabila och tillförlitliga. Systemen jag underhåller används till exempel av varningstjänsten och fungerar inte de som de ska kan det få allvarliga konsekvenser. Det vi gör på SMHI har en viktig roll för samhället, det är en orsak till varför jag var intresserad av det här jobbet, förklarar han.

Är det stora skillnader mellan att jobba som programmerare och vetenskaplig programmerare?

– Jag är ingen hydrolog, men det gör inget. Jag jobbar med det jag är bra på och tillsammans med hydrologerna och forskarna blir resultatet användbara hydrologiska produkter. Programmeringen vi sysslar med på min avdelning är relaterad till hydrologi, meteorologi, radar och fjärranalys. Jag använder Linux och programmerar mest i Python, vilket jag också jobbat med innan min tid på SMHI.

För vem passar det här jobbet?

– Någon som tycker det är spännande med systemutveckling, det jobbar vi mycket med. Men också för den som vill ha ett socialt jobb, vi samarbetar med många avdelningar och personer.

Vad är det bästa med att jobba på SMHI?

– Att kollegorna är så trevliga, det är viktigt. I mitt jobb möter jag väldigt mycket människor med olika kompetens, allt från forskare till IT-människor, med olika bakgrunder, av olika nationaliteter, kön och åldrar. SMHI är en stor arbetsplats men jag upplevde det som att det var lätt att komma in. Möjligheten att påverka tekniska lösningar och känslan av att man gör nytta väger också tungt.