Examensarbete: Inventering av hydrologiska mätningar i Sverige

Bakgrund

Avdelningen Samhälle och säkerhet ansvarar för den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen för Sverige. Avdelningen arbetar med hela kedjan från observation till beslutsunderlag i form av allmänna prognoser, varningar, data, statistik och planeringsunderlag.

Arbetsuppgifter

SMHIs observationsenhet vill se över och kartlägga vilka externa aktörer som mäter hydrologiska parametrar (t.ex. vattenstånd, vattenföring, vattentemperatur och snödensitet) och var dessa mätningar utförs. Externa aktörer kan vara bl.a. myndigheter, kommuner, företag och vattenförbund.
Examensarbetet behöver besvara följande frågor:
a. Vilka aktörer utför hydrologiska mätningar och vilka parametrar mäts?
b. Hur utförs mätningarna och vilken är upplösningen i tid och rum?
c. Varför utförs mätningarna och vilken är kravstabiliten?
d. Hur sker insamlingen och med vilken frekvens?
e. Vilka kvalitetskontroller utförs?
     i. Inspektions- och underhållsrutiner
     ii. Gransknings- och rättningsrutiner
     iii. Kontrollmätningar och kalibreringar
f. Vilka krav bör SMHI ställa på externa leverantörer av hydrologiska data för att dessa data ska kunna användas likvärdigt med SMHIs egna data?
g. Om SMHI tar in data från externa leverantörer hur bör SMHI kontrollera dessa data?
h. Vilka nationella och internationella standarder bör hydrologiska mätningar följa för att en tillräcklig kvalitet ska garanteras?

Profil

Utbildning med hydrologisk inriktning. Uppgiften kräver stor självständighet och att man har lätt för att ta kontakt med nya människor.

Omfattning

Examensarbetet bör startas upp snarast (eller enligt överenskommelse) och måste vara färdigställt senast 2014-06-30. Efter överenskommelse mellan SMHI och examensarbetaren kan formuleringen och omfattningen av uppgiften förändras.

Ort

Uppgiften kan utföras från valfri plats/ort men innebär avstämningar på plats i Norrköping. SMHI ställer upp med den handledarservice som behövs från Norrköping.

Kontakt

För frågor kontakta lena.eriksson.bram@smhi.se.
Vid intresse skicka in din ansökan snarast, dock senast 20 december. Ansökan skickas till registrator@smhi.se. Märk din ansökan med ”Ref: 2281”.