Antarktis smältande isar påverkar Sveriges havsnivåer

IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat ligger till grund för SMHIs pågående arbete med att uppdatera beräkningar och tjänster gällande havsnivåer runt Sveriges kuster, något som är viktigt för bland annat samhällsplanerare. 

Storm

När de stora landisarna på Grönland och Antarktis smälter höjs havsnivåerna över hela jordklotet. Tidigare beräkningar har antagit att havet runt Sverige stiger lika mycket som det globala medelvattenståndet, och denna vattenståndsökning har bara korrigerats för den lokala landhöjningen.

Havsnivåfingeravtryck

Nu arbetar forskare vid SMHI med att ta fram nya beräkningar, där man tar hänsyn till flera faktorer. Den viktigaste är ”havsnivåfingeravtryck”, när is smälter från landisarna påverkas jordens gravitation och rotation vilket skapar en speciell typ av förändringar där havsnivåerna sjunker nära smältkällan och stiger längre bort från den. Detta betyder att smältvatten från isarna på Antarktis höjer vattenståndet runt Sveriges kuster mer än smältvattnet från Grönland.

Vad innebär det här för Sverige?

Magnus Hieronymus, som är forskare på SMHI, förklarar:

– Det är en mycket komplex fråga. Svaret beror bland annat på valet av utsläppsscenarier. Hur klimatet förändras beror ju på hur mycket växthusgaser människan släpper ut. Störst förändring gentemot tidigare beräkningar av havsvattenstånd blir det om man använder scenariot RCP 8,5 som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid.  

Det är här SMHIs kunskaper inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi kommer in.

– Det är inte bara medelvattennivåer som man behöver ta hänsyn till vid planering av vårt framtida samhälle. Extrema händelser som exempelvis kraftiga och kortvariga höjningar av havsvattenståndet kommer att ske oftare. Sådana extrema händelser som tidigare skedde ungefär en gång per århundrade i Sverige kan i framtiden komma att ske vart tionde år eller oftare, avslutar Magnus Hieronymus.