Vattenwebb och kustzonmodellen

SMHIs oceanografiska forskningsenhet utvecklar den svenska kustzonsmodellen och delar data från modellen på SMHIs Vattenwebb.

SMHI Vattenwebb innehåller öppna data från mätningar, den hydrologiska modellen för Sverige (S-HYPE, hypeweb.smhi.se) och den svenska kustzonsmodellen (SCM-modellen). Data på Vattenwebb är öppet tillgängliga för nedladdning.

SCM-modellen utvecklas i nära samarbete mellan SMHIs oceanografiska forskningsenhet och de oceanografiska observatörer som arbetar vid SMHI.

Vattenwebb förstasida
Utforska information om hydrologi i Sverige och den svenska kustzonen i Vattenwebb.