Seuri Basilio

Telefon: 011-496 85 31

Epost:  firstname.lastname@smhi.se

Arbetsområde:

Jag jobbar med extrema havsnivåhöjningar i Östersjön och Nordsjön. Mitt arbete fokuserar på att bland annat använda metoder från Bayesiansk statistik, Extremvärdes teori och Sannolikhetsteori för att få en bättre förståelse för inträffandet av extrema havsnivåhöjningar uttryckt i termer av sannolikheter vid mätstationer och andra platser längs den svenska kustlinjen.

Forskningsintressen:

  • Extremvärdes teori applicerat till extrema händelser.

Specialkompetenser:

  • (Teoretisk) Matematik.