Seatrack Web

HELCOMs Seatrack Web-system är ett system för spårning av oljeutsläpp och andra farliga ämnen och används av myndigheterna runt Östersjön.

Seatrack Web kan användas för många ändamål. Ett användningsområde är att prognostisera utsläppsdrift för att planera lämpliga motåtgärder. Ett annat är att spåra utsläppets källa och i kombinera detta resultat med AIS-data för att hitta ett fartyg som misstänks för olaglig dumpning.

Systemet består av en tredimensionell modell för spårning av utsläpp och ett lättanvänt webbgränssnitt.