Sandra-Esther Brunnabend

PhD

Sandra-Esther Brunnabend

Telefon: +46  (0)11 495 8317
Email: förnamn.efternamn@smhi.se
ORCID: orcid.org/0000-0001-7837-5820 

Arbetsområden

För närvarande arbetar jag med att simulera vattenutbytet i Orusts fjordsystem på den svenska västkusten med en regional modell med en rumslig upplösning på 50 meter. Dessutom arbetar jag med klimatsimuleringar av framtida förändringar i Nordsjön och Östersjöregionerna.

Forskningsintressen

• högupplöst regional havs- och klimatmodellering

• partikelspårning i kustregioner och fjordar

• vattenutbyte i kustregioner, skärgårdar och fjordar

• förändring av havscirkulationen

Särskilda kompetenser

Numerisk modellering med hjälp av högprestandaberäkningar på superdatorer